Oproep

Misselijk geworden van het minimumloon en van werken voor een luie
eikel

die ergens in een kantoor rijk zit te worden van jouw harde werk?
Genoeg

gehad van de mensen die bepalen hoe je eruit moet zien, die beslissen
wanneer je moet glimlachen en wat je moet denken? Ziek geworden van
werken tot ’s avonds laat zonder betaald te worden, en slijmen voor de
baas en de idiote propaganda van het bedrijf? Maak je je zorgen om het
effect van McDonald’s op het milieu? Afgeknapt door de ‘golden arches’
en alles waarvoor ze staan?
Natuurlijk! Wij ook, maar McDonald’s blijft er steeds onderuit komen
door ons onszelf niet te laten organiseren. Tientallen jaren hebben ze
een heleboel tactieken gebruikt, legaal en illegaal, om hun personeel
te

verhinderen om zich te organiseren en een eind te brengen aan de
exploitatie dat het geld helpt binnenstromen. Ze weten dat als wij ons
organiseren, dat ze ons niet meer zo weinig geld mogen blijven betalen,
en dat ze iets moeten doen aan onze slechte arbeidsomstandigheden.
Maar nu is het tij gekeerd. McDonald’s Workers Resistance (McDonald’s
Arbeiders Verzet) is een los netwerk dat beheerd wordt door werknemers
van McDonald’s. We bevorderen het oprichten van verzetsgroepen door
werknemers van McDonald’s in de hele wereld. Door dit netwerk kunnen we
samenwerken voor een beter loon, betere arbeidsvoorwaarden en meer
controle over onze arbeidsomstandigheden.

McDonald’s Workers Resistance heeft geen leiders en geen mensen in
betaalde dienst. We zijn allemaal gewone werknemers van McDonald’s, net
zoals jullie. MWR wordt alleen een succes als andere werknemers van
McDonald’s meedoen. Daarmee bedoelen we jou! Er zijn veel dingen die je
kan doen, bijvoorbeeld…

-Een verzetgroep organiseren in jouw omgeving. Je kunt contact opnemen
met ons en we maken reclame voor jouw groep. Als je een anoniem
emailadres neemt voor jouw groep, dan kunnen andere werknemers van
McDonald’s in jouw omgeving contact met je opnemen.
-Kom in actie op 16 oktober 2002. Zorg dat je collega’s meedoen. Je
kunt

staken of gewoon wat langzamer werken.
-Praat met je collega’s. Iedereen weet dat het werk shit is, maar wat
kun je daar aan doen? Niet klagen, maar organiseren!
-Stuur ons informatie op over jullie activiteiten. Stuur ook ideeën,
brieven en stukken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
-Produceer je eigen materiaal: een nieuwsbrief voor jouw filiaal of
misschien een website?
-Maak elke dag een puinhoop op je werk. Saboteren, doe een
stiptheidsactie, neem geld mee en zorg ervoor dat je niet betrapt
wordt…

Sinds halverwege jaren tachtig, is 16 oktober anti-McDonald’sdag (ook
VN

wereld voedseldag) geweest. In oktober 2001 waren er honderden
protesten

over de hele wereld. Op 16 oktober 2002, zullen werknemers van
McDonald’s en anti-McDonald’s activisten over de hele wereld actie
voeren, en we vragen hulp van alle mensen die tegen de McExploitatie
van

mens en milieu zijn. Help ons om 16 oktober 2002 de grootste actiedag
ooit te maken tegen McDonald’s.
MWR gaat actie voeren en eist: a) dat alle mensen die, direct of
indirect, in dienst zijn bij McDonald’s de vrijheid krijgen om zich te
organiseren zonder bemoeienis, en b) dat de activiteiten die te maken
hebben met hun organisatie ook op de werkplek uitgevoerd kunnen worden.
De actiedag is geen eenmalig gebeurtenis. Het gaat ook om het
inspireren

en ontwikkelen van alledaagse strijd. We voeren actie tegen de
exploitatie van werknemers, maar ook tegen de vernietiging van het
milieu. We zijn ook solidair met de ontheemden.
We vragen werknemers van McDonald’s om te gaan staken, om te saboteren,
om stiptheidsacties te voeren, om je ziek te melden, om langzaam te
werken of andere acties te voeren op 16 oktober 2002.

Other Languages 

home